Mexico voor beginners

Mexico is een enorm land, gelegen in Centraal-Amerika. Het grenst aan de noordkant aan de Verenigde Staten van Amerika en aan de zuidkant aan Belize en Guatemala. Aan de westkust ligt Mexico aan de Grote Oceaan, terwijl de oostelijke kustgebieden aan de Caribische Zee en de Golf van Mexico liggen. De totale oppervlakte is ongeveer 44 keer zo groot als Nederland. Daarom kent Mexico zowel op cultureel als culinair gebied redelijk wat regionale verschillen. Over het land Mexico valt dan ook enorm veel te schrijven. Wie de diepte in wil gaan wat betreft de informatie over Mexico die raden we aan om een goede reisgids over Mexico aan te schaffen, zoals van Lonely Planet (Engelstalig) of van Capitool. Deze site is vooral bedoeld om basisinformatie te verstrekken over Mexico. Mensen die overwegen om naar Mexico op vakantie te gaan of al een eerste vakantie naar Mexico geboekt hebben die kunnen hier voldoende informatie vinden.
Een heerlijk vakantieland

Laten we maar met de deur in huis vallen: Mexico is een geweldig vakantieland! Het aangename klimaat, de fantastische stranden en de vaak zeer comfortabele hotels zorgen ervoor dat jaarlijks miljoenen toeristen richting Mexico reizen om daar een vakantie te vieren. Een groot deel van de toeristen is afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada, wat gezien de geografische ligging van deze landen ten opzichte van Mexico natuurlijk niet verwonderlijk is. Mexico is voor de Noord-Amerikanen een beetje wat de Middellandse Zee voor ons Europeanen is.

Wie aan Mexico denkt die zal misschien in eerste instantie wuivende palmstranden en all-inclusive hotels in zijn of haar gedachte krijgen. Maar Mexico is veel meer dan een strandbestemming. Het land heeft een geweldige cultuur die je in alle mogelijke facetten kunt beleven en er zijn ontelbare interessante steden, archeologische vindplaatsen en mooie stukken natuur die het bezoeken waard zijn. Mexico is daarom zeer geschikt voor een rondreis. Steeds meer toeristen die al een keer richting Mexico gevlogen zijn om daar van een zonvakantie te genieten, keren later terug om meer van dit fascinerende land te ontdekken.

Mexico als vakantieland

Maya's

Mexico staat bekend om de Maya-cultuur. De Maya’s leven al sinds ongeveer tweeduizend voor het begin van onze jaartelling in het centrale deel van Midden-Amerika. In de huidige tijd is dat in het zuiden van Mexico, in Guatemala en in gebieden binnen Belize, Honduras en El Salvador. De klassieke Mayacultuur was een precolumbiaanse beschaving die een volledig ontwikkeld schrift had dat uit ongeveer 850 tekens bestaat. Op dit moment denkt men dat men het Mayaschrift zo goed als helemaal ontcijferd is.

De Maya’s leefden op hun hoogtepunt in stadstaten waar omheen intensieve landbouw bedreven werd. Hun beschaving was ver ontwikkeld, maar net als bij andere klassieke beschavingen zijn het de hebzucht en daaruit voortvloeiende oorlogen die uiteindelijk de oude Mayacultuur de das omgedaan hebben. Het verval begon rond de achtste eeuw na Christus. De kolonisatie door de Spanjaarden in de zestiende en zeventiende eeuw hebben ervoor gezorgd dat er van de oude Mayacultuur niet veel meer overgebleven is dan inmiddels beroemde oude Mayasteden zoals Chichén Itza, Cobu, Tulum en Uxmal. De hedendaagse Maya’s vormen een bevolkingsgroep die nog maar een deel van de totale Mexicaanse bevolking vormen. Momenteel mag je ongeveer anderhalf miljoen mensen in Mexico ‘Maya’ noemen op een totaal inwoneraantal dat de honderdtwintig miljoen is overschreden.

Mayacultuur

Bevolking

Het aantal inwoners van Mexico groeit zeer snel. In het jaar 1900 woonden er minder dan 14 miljoen mensen in dit land dat bijna 25 keer zo groot is dan Nederland. In 1950 stond de teller op iets meer dan 25 miljoen en weer vijftig jaar later was de bevolking van Mexico bijna verviervoudigd: ruim 97 miljoen inwoners telde het land op dat moment. De groeicurve blijft maar doorlopen. Betere leefomstandigheden zorgen voor lagere sterftecijfers en de verbeterende economische situatie van Mexico zorgen voor migratie vanuit omringende landen, waaronder de Verenigde Staten, Guatemala, Belize, El Salvador, Panama, Nicaragua, Costa Rica en Honduras.

De gemiddelde levensverwachting is in Mexico flink toegenomen. Iemand die tussen 2005 en 2010 geboren is zal gemiddeld ongeveer 76,3 jaar oud worden. Iemand die tussen 1950 en 1955 geboren was in Mexico mocht rekenen op een levensverwachting van slechts 50,7 jaar. Als deze trend zich voortzet dan wacht Mexico een aardig stukje vergrijzing in de toekomst. Dat is een probleem waar het land eerder nooit mee te kampen heeft gehad.

Etnisch gezien is Mexico een flinke mengelmoes. De komst van de Europeanen en de daarop volgende migratie vanuit Spanje en andere Europese landen heeft gezorgd voor een flinke verschuiving in de bevolkingsgroepen. Tegenwoordig mag ongeveer dertig procent van de Mexicanen als indiaans of overwegend indiaans gezien worden. Deze groep kun je onderverdelen in verschillende stammen. Volgens de Mexicaanse overheid is overigens slechts tien procent indiaans, omdat die een ander criterium hanteert: iemand is volgens de overheid een indiaan als beide ouders van indiaanse afkomst zijn en men een indiaanse taal als moedertaal heeft. Het grootste deel van de Mexicaanse bevolking wordt als mesties beschouwd. Dat zijn mensen die een gemengde achtergrond hebben: indiaans en Europees. Deze groep omvat nu ongeveer 60% van de bevolking. Langzamerhand wordt het aandeel mesties in de gehele bevolkingssamenstelling steeds groter. Ongeveer negen procent van de bevolking wordt als blank beschouwd. Mensen met een Aziatische of Afrikaanse achtergrond vormen met ongeveer 1% van de totale Mexicaanse bevolking een duidelijk minderheden in Mexico.Religie

De kolonisatie door Spanje heeft ervoor gezorgd dat het vooral christelijke geloven zijn die overheersen in Mexico. Opvallend is sowieso het hoge aantal mensen dat zich gelovig noemt: ongeveer 95%. In Nederland is dat aantal inmiddels meer dan vijftig procent. Secularisering zoals dat in veel Europese landen plaatsvindt is in Mexico amper een issue. De kerk speelt bij veel Mexicanen een belangrijke rol in hun dagelijks leven. Kerkbezoek en bidden geschiedt op grote schaal en de meeste Mexicanen laten hun kinderen dopen. Ongeveer negentig procent van alle gelovigen hangt het Rooms-katholicisme aan. Wat je in Mexico wel ziet is dat er indiaanse invloeden ziet in hoe men het geloof belijdt. Een goed voorbeeld hiervan is hoe de Día de Muertos (Dag van de Doden) beleefd wordt.

religie

Economie

Van een duidelijk derdewereldland naar één van de top 20 economieën ter wereld. Dat is wat Mexico in enkele decennia meegemaakt heeft. In de twintigste eeuw ging de economie van Mexico met sprongen vooruit, vooral door de oliewinning (het zwarte goud) en de industrialisering. Steeds meer Amerikaanse en Europese bedrijven verschoven productie naar Mexico waar de lonen lager lagen. Voor de Amerikanen is dat altijd de belangrijkste drijfveer geweest, voor de Europeanen speelt het ook mee dat ze zo dicht in de buurt van afzetgebieden in Latijns-Amerika kunnen produceren. Dat is efficiënter en voordeliger. Een win-win situatie voor bijna iedereen, dus.

De overheid heeft wel wat wijzigingen aan moeten brengen in het economisch beleid. Privatisering, geheel of deels, was nodig om belangrijke sectoren de groei te kunnen laten realiseren die nodig was om internationaal te kunnen concurreren. Samenwerkingen met een groot aantal andere landen zijn voor Mexico essentieel om voldoende te kunnen exporteren. Hier zit echter ook de kwetsbaarheid. Op het moment dat de Verenigde Staten maatregelen neemt om het verdwijnen van werk naar Mexico te voorkomen, wordt dat goed gevoeld in Mexico. Daarnaast is corruptie een probleem in Mexico dat lastig uit te bannen is. De economie van Mexico is er dan ook eentje die met horten en stoten vooruit gaat.

economie

Op basis van het gemiddelde inkomen per inwoner mag Mexico geen derdewereldland meer genoemd worden. Het is echter nog wel een ontwikkelingsland. Dat komt vooral door de manier waarop rijkdom en welvaart in Mexico verdeeld zijn. Het Bruto Nationaal Product per capita wordt omhoog getrokken door een groep mensen die bovengemiddeld rijk is. Kenmerkend voor een ontwikkelingsland zoals Mexico is dat de stabiele middenklasse relatief gezien ondervertegenwoordigd is. Wat een krant prachtig schreef: “Mexico is geen armland, het is een land met veel armen”. Dat is een realiteit die waarschijnlijk nog lang aan zal houden.

Opmerkingen over deze site?

We doen ons best om de informatie op www.mexicovoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op deze pagina.